Pachová ohrada Jelly 100 g

Dostupnost: 3 dny
Cena s DPH: 175,00 Kč
Cena bez DPH: 145,83 Kč
Popis

 

Charakteristika:

Český výrobek Pachová ohrada Jelly je účinný prostředek pro ochranu kultur. Přípravek je vyroben ve formě intenzívně páchnoucí pasty žluté barvy simulující zápach lidského potu. Jedno 100 g balení přípravku ochrání plochu o velikosti do 0,4 ha před zvěří po celou dobu vegetační sezóny.

Návod k použití:

Pasta se natírá na předem zatlučené kůly nebo např. na sloupky plotu po obvodu pozemku ve vzdálenosti 5 až 30 m od sebe (podle tvaru terénu) ve výšce cca 50 až 80 cm. Lze též aplikovat na buničinové kousky nebo látkové proužky, které se zavěsí na kůly nebo sloupky plotu. Pro zvýšení účinnosti a ochranu před povětrnostními vlivy je vhodné je vložit do proděravělých polyethylenových sáčků a zavěsit na kůly nebo sloupky plotu. Aplikaci odpuzovadla je třeba opakovat cca po 14-ti dnech, v závislosti na klimatických podmínkách. NEAPLIKUJTE PŘÍMO NA ŽIVÉ ROSTLINY. VZHLEDEM K INTENZÍVNÍMU ZÁPACHU NEAPLIKUJTE DO OBÝVANÝCH PROSTOR, V PŮDNÍCH PROSTORÁCH NEAPLIKUJTE NA KROVY, STĚNY, PODLAHY apod., K APLIKACI POUŽIJTE ZAVĚŠENÉ BUNIČINOVÉ KOUSKY ČI LÁTKOVÉ PRUŽKY, KTERÉ PO UKONČENÍ  PŮSOBENÍ LZE SNADNO ODSTRANIT.

Upozornění:

Přesto, že prostředek je šetrný k životnímu prostředí a není jedovatý, zacházejte s ním opatrně a používejte jen podle návodu. Znečištěné oblečení okamžitě vyměňte za čisté. Vyvarujte se zasažení, sliznic a očí. Chraňte před dětmi. Používejte ochranné rukavice a případně znečištěnou pokožku umyjte vodou a mýdlem. Při požití ihned vyhledejte lékaže a vezměte s sebou tento obal, etiketu nebo tento příbalový leták., nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Při zasažení očí ihned důkladně propláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře. Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vodních zdrojů, použití v ochranném vodním pásmu není dovoleno. 

Složení:   

Tuková složka, voda, glycerol E422, aroma, stabilizároty (E415, E466), emulgátor (E471), barviva (E102, E110, E124). Účinná látka - 3-methylbutanová kyselina.

Skladování a minimální trvanlivost:

Skladujte v těsně uzavřených obalech při teplotě 5° až 20° C, v dobře větrané místnosti, odděleně od potravin a krmiv. Prázdné obaly, příp. použité látkové proužky a buničinové kousky volně nevyhazujte ani nezahrabávejte. Odložte je do nádob na domácí odpad.

Přípravek obsahuje výhradně suroviny povolené pro výrobu potravin. Účinná složka je látkou povolenou Nařízením č. 1831/2003/ES a je uvedena v Seznamu doplňkových látek povolených k výživě zvířat: Community Register of Feed Additives. Editions  116-14.4.2011. Přípravek není prostředkem na ochranu rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám rostlin a nevztahuje se na něj povinnost registrace podle Zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Výrobek je ve shodě s požadavky stanovenými závaznými předpisy ES.

 

Základní informace
Hmotnost: 100 g
Kód produktu: AD86

Kontakt

Větřidlo Václav Vacek
Na Suchopáru 166
251 01 Světice

605 267 533 vetridlo@seznam.cz